Rozvoj a zlepšování inovačních ekosystémů

Poradenství pro kraje a města při rozvoji a zlepšování jejich inovačních ekosystémů (podpora studentů, rozvoj regionálních inovačních systémů (RIS), inovačních center, inkubátorů nebo akcelerátorů, hodnocení inovačních projektů). Inovační výkonnost regionů a měst nezávisí pouze na inovačních schopnostech firem a výzkumných institucí, ale také na tom, jak všechny organizace spolupracují.

Významnou úlohu hraje také aktuální inovační politika, přitahování talentů, podpora škol (zejména VŠ) a startupů.

Shotl - úspěšné dopravní služby na vyžádání

Shotl je nová softwarová platforma (SaaS) mobility poskytující služby autobusů a mikrobusů na vyžádání (ridepooling). Shotl řeší problémy s nedostatečnou a nepružnou veřejnou dopravou a snižuje potřebu využívání soukromých vozidel nebo taxi služby.

Jako partner firmy Shotl v České republice Vám zajistíme dobrou nabídku a úspěšnou implementaci této platformy.

SHOTL